About my work /Mitt arbete med keramiken

 

 

Ceramic artist. Studio in Stockholm Sweden.

All my objects are handbuilt. The hand built technique allow for a soft tactile organic form that I like, mostly coil built or pinched. I work with the clay´s own characteristics. I use a groggy clay and simple tools.

Sometimes I reinforces the expression by burnishing the surface with a stone before firing on some parts and polish with organic beeswax after firing. On some parts I scrape through the surface of the clay to reveal the grogg and get another texture.

It´s all about simple, often classical, sculptural forms and texture. I love the contrast between the rough parts and the smoothly, burnished ones. Sometimes I use 23,75 carat gold leaf. 

Keramiker med studio i Stockholm, Sverige. Alla mina föremål är handbyggda.  Den handbyggda tekniken möjliggör en mjuk, taktil, organisk form som jag tycker om, oftast ringlar eller tummar jag mina föremål. Jag använder mig av lerans egna egenskaper och arbetar med en chamotterad lera och enkla verktyg.

Ibland förstärker jag uttrycket genom att glätta ytan med en sten på vissa delar före bränningen och polerar med organiskt bivax efter bränningen. På vissa delar skrapar jag fram chamotten.

Det handlar om enkla, ofta klassiska skulpturala former och jag tycker om kontrasten mellan de grova ytorna med frilagd chamotte och de blanka glättade, vaxade. Ibland använder jag 23,75 carats bladguld.